ประเภทรถยนต์

pphatyaicarrent

Sub compact Car

หรือที่เรียกันติดปากว่า “ซิตี้คาร์” มักมีเครื่องยนต์ที่มีขนาดไม่เกิน 1.5 ลิตร เป็นรถขนาดเล็ก เหมาะกับการขับขี่ในเมือง หมู่บ้าน หรือการเดินทางที่มีระยะทางไม่ไกลมากนัก เช่น Toyota Yaris, Toyota Vios เป็นต้น

pphatyaicarrent

Compact Car

กลุ่มรถครอบครัวที่มีเครื่องยนต์ ตั้งแต่ 1.5 – 2.4 ลิตร บางครั้งค่ายรถยนต์เรียกรถกลุ่มนี้ว่า C-Segment เหมาะกับการเดินทางที่ไกลออกไป มีห้องโดยสารที่กว้างขึ้น นั่งสบายขึ้น รถในกลุ่มนี้เช่น Toyota Altis, Honda Civic เป็นต้น

pphatyaicarrent

Mid-size Car

รถยนต์นั่งขนาดกลาง จำแนกได้จากระยะฐานล้ออยู่รหว่างที่ 2667 มม.-2794 มม. และพื้นที่ห้องโดยสารที่มีปริมาตรระหว่าง 110 – 119 คิวบิคฟุต จะมีโครงสร้างที่ใหญ่ กว้างขวาง มาพร้อมเครื่องยนต์ที่ให้กำลังสูง เหมาะกับการเดินทางไกล ได้แก่ Toyota Camry, Honda Accord เป็นต้น

toyota

E-segment / Executive / Full-size Car

รถยนต์นั่งขนาดใหญ่ เป็นรถยนต์นั่งที่มีขนาดใหญ่สุดในรถประเภทนี้ ตัวถังรถกว้าง มีความยาวของตัวรถไม่ร้อยกว่า 4.9 เมตร จัดเป็นรถหรู สามารถเดินทางไกลดได้อย่างความสะดวกสบาย ได้แก่ ฟอร์ด คราวน์ วิกตอเรีย, เทสล่า โมเดล เอส เป็นต้น

Leave a Reply