ประเภทรถยนต์

     ประเภท รถยนต์ Sub compact Car หรือที่เรียกันติดปากว่า “ซิตี้คาร์” มักมีเครื่องยนต์ที่มีขนาดไม่เกิน 1.5 ลิตร เป็นรถขนาดเล็ก เหมาะกับการขับขี่ในเมือง หมู่บ้าน หรือการเดินทางที่มีระยะทางไม่ไกลมากนัก เช่น Toyota Yaris, Toyota … Continue Readingประเภทรถยนต์