ประเพณีถือศีลกินเจ

“เทศกาลกินเจ” เป็นประเพณีที่ชาวไทยเชื้อสายจีนถือปฏิบัติสืบทอดมานานหลายร้อยปี ตรงกับวันที่ 1 เดือน 9 ถึงวันที่ 9 เดือน 9 ตามจันทรคติของปฏิทินจีน ตรงกับเดือน 11 หรือเดือนตุลาคมของไทยตามปฏิทินสากล รวมเป็นเวลาทั้งสิ้น 9 วัน 9 คืน ช่วงเวลาดังกล่าวชาวจีนจะไม่กินเนื้อสัตว์ … Continue Readingประเพณีถือศีลกินเจ